ApeleazaContact

Conditii generale de transport

Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale

MATEI UNITRANS SRL cu sediul social 1n strada Piata Morii, nr.6, sc.B, ap.24, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, CUI RO 16189225, ofera servicii postale avand ca obiect trimiteri postale internationale, accepta trimiterile postale prezentate de catre expeditor, ambalate corespunzator, cu un 1nvelis exterior opac care sa nu permita vizualizarea continutului, si care au 1nscrise datele de identificare complete ale destinatarului.

Responsabilitatea ambalarii trimiterilor postale, precum si a inscrierii datelor pe trimiterea postala revin expeditorului.

Trimiterile postale care contin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzator de catre expeditor, utilizand ca umplutura talas, polistiren antisoc sau alt material care atenueaza socul mecanic, si sa aiba aplicata inscriptia ,,Fragil”. MATEI UNITRANS SRL se obliga sa recunoasca si sa respecte inscriptiile/etichetele aplicate de expeditor si sa acorde o atentie speciala in manipularea si depozitarea trimiterilor postale in cauza.

MATEI UNITRANS SRL nu este responsabil pentru eventualele alterari ale trimiterii postale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X in cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii postale sunt:

–              210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri;

–              50 cm X 70 cm X 120 cm pentru colete.

Greutatea maxima admisa a unei trimiteri postale este de 10 kg din Romania catre una din tarile membre UE si 20 de kg din tarile membre UE catre Romania.

MATEI UNITRANS SRL nu accepta trimiteri postale al caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum si trimiteri postale constand in bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate sau in ambalaj transparent. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor postale bunurile al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar si pe o portiune de parcurs (de exemplu, dar fara a se limita la acestea: substante explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau parti ale acestora, munitii etc).

Expeditorul are obligatia de a nu introduce in reteaua postala trimiteri postale al caror obiect este interzis prin dispozitiile legale.

MATEI UNITRANS SRL asigura secretul trimiterilor postale -retinerea, deschiderea sau divulgarea continutului trimiterilor postale fiind permisa numai in conditiile si cu procedura prevazute de lege. Se vor respecta, de catre ambele parti, dispozitiile legale incidente in domeniul vamal, precum si legislatia statelor pe teritoriul carora se presteaza operatiuni componente ale serviciilor postale si a celor tranzitate de trimiterea postala.

MATEI UNITRANS SRL furnizeaza servicii postale avand ca obiect bunuri cu valoare declarata.

Predarea trimiterilor postale se realizeaza personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala.

In cazul imposibilitatii de predare a trimiterilor postale catre destinatar (sau persoana autorizata), MATE! UNITRANS SRL va instiinta destinatarul si va pastra, la punctul de contact, in vederea predarii, trimiterea postala care nu a putut fi predata acestuia, pentru o perioada de 5 zile de la data avizarii acestuia.

in cazul trimiterilor postale care nu au putut fi predate destinatarului si nici returnate expeditorului, MATEI UNITRANS SRL va pastra la dispozitie aceste trimiteri postale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. Dupa expirarea acestui termen, trimiterile posale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului in proprietatea MATEI UNITRANS SRL.

MATEI UNITRANS SRL are dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterii postale atunci cand, dupa preluarea trimiterii postale, rezulta in mod neindoielnic ca aceasta contine bunuri interzise la transport ori care nu respecta conditiile speciale de transport stabilite conform legislatiei in domeniu, respectiv legislatia statelor pe teritoriul carora urmeaza a se realiza livrarea ori a statelor care urmeaza a fi tranzitate, sau cand, dupa preluarea trimiterii postale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale.

MATEI UNITRANS SRL raspunde, in caz de pierdere, furt sau distrugere totala, pentru trimiterile postale, astfel:

-cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.

In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.

in situatia neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard.

MATEI UNITRANS SRL raspunde pentru trimiterile postale internationale in conformitate cu prevederile acordurilor internationale din domeniul postal la care Romania este parte, exceptie facand cazurile in care nu exista astfel de acorduri internationale, situatie in care va raspunde corespunzator legislatiei nationale aplicabila trimiterilor postale interne.

MATEI UNITRANS SRL este exonerat de raspundere in urmatoarele situatii:

-paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

–              trimiterea a fast primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;

–              paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului faptuit. In acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate.

Mecanismul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori

MATEI UNITRANS SRL a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor, in special, in ceea ce priveste pierderea, furtul, distrugerea partiala ori totala, sau deteriorarea trimiterilor postale, precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc.).

Expeditorul sau destinatarul nemultumit de serviciul oferit poate formula o reclamatie in termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii postale.

Reclamatia utilizatorului care se considera prejudiciat/nemultumit va trebui facuta in scris si transmisa furnizorului prin una dintre urmatoarele modalitati: prin depunere, personal, la sediul social ori la punctele de acces/ contact deservite de personal ale MATEI UNITRANS SRL prin intermediul unui serviciu postal (recomandabil, cu confirmare de primire) catre adresa str. Piata Morii, nr.6, sc.B, ap. 24 Bistrita, sau prin e-mail, la adresa office@mateiunitrans.ro

MATEI UNITRANS SRL va inregistra reclamatia primita si va confirma petentului primirea acesteia prin aceeasi modalitate falosita la transmitere de catre utilizator sau prin modalitatea solicitata de catre acesta in cuprinsul reclamatie, de exemplu: prin inmanarea numarului de inregistrare, in cazul in care reclamatia a fast depusa personal, prin semnarea confirmarii de primire in cazul primirii reclamatiei printr-un serviciu postal cu confirmare de primire, prin adresa scrisa in situatia primirii reclamatiei printr-un serviciu postal fara confirmare de primire sau prin comunicarea numarului de inregistrare prin e­mail catre adresa de e-mail de la care s-a primit reclamatia.

In vederea solutionarii reclamatiei, utilizatorul reclamant va trebui sa descrie in cuprinsul reclamatiei pe care o inainteaza evenimentul (fapte, acte si cauze) aferent reclamatiei, sa isi formuleze pretentiile, modalitatea de plata aleasa in cazul despagubirii si informatiile necesare transmiterii despagubirilor (in situatia in care reclamatia se va dovedi intemeiata), sa anexeze la reclamatie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte si complete, corespunzatoare evenimentului reclamat (cum ar fi, dupa caz, copie a documentului care atesta plata serviciului postal, a facturii emise de catre furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii postale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii postale, copie a procesului verbal de constatare etc.) si sa puna la dispozitie orice alte informatii ce ar putea fi utile solutionarii reclamatiei.

Reprezentantii MATEI UNITRANS SRL vor analiza reclamatia primita luand in calcul atat probele depuse de petent, dar si informatiile/probele relevante furnizate de proprii angajati ori terte persoane implicate, putand, atunci cand este cazul, sa solicite chiar si o expertiza.

Reclamatia va fi solutionata (implicand, analiza reclamatie, comunicare raspuns si acordare despagubiri) de catre MATEI UNITRANS SRL in termen de maxim 3 luni de la data introducerii acesteia.

in cazul reclamatiilor solutionate favorabil, MATEI UNITRANS SRL va despagubi utilizatorul in termen de 30 de zile de la data finalizarii analizei reclamatiei, fara a depasi, insa, termenul de 3 luni mentionat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordandu-se, in functie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat postal, prin virament bancar sau in numerar, de la casieria aflata la adresa str.Piata Morii, nr.6, sc.B, ap. 24 Bistrita.

in cazul in care reclamatia adresata furnizorului de servicii postale MATEI UNITRANS SRL nu a fast solutionata in mod satisfacator sau nu s-a raspuns la aceasta in termenul prevazut in prezentele conditii generale privind furnizarea serviciilor postale, utilizatorul in cauza poate inainta, in termen de un an de la data depunerii trimiterii postale, o plangere autoritatii de reglementare insotita de dovada indeplinirii procedurii reclamatiei prealabile sau o cerere de chemare in judecata. Cererea de chemare in judecata poate fi introdusa indiferent daca o plangere avand acelasi obiect a fost inaintata sau nu autoritatii de reglementare.

Prezentul document face parte integranta din oferta comerciala a MATEI UNITRANS SRL reprezentand clauzele generale ale contractului individual ce se va considera incheiat intre expeditor si MATEI UNITRANS SRL la momentul acceptarii trimiterii postale in reteaua postala. Contractul individual se incheie prin acceptarea de catre expeditor a ofertei furnizorului, fara a fi necesara intocmirea unui inscris.

MATEI UNITRANS SRL

Administrator -Sigartau Matei Marcel

 

SETRA 417 HDH 60+1 locuri

Numar locuri: 61 locuri

Dotari:

 • clima;
 • bucatarie, cafetiera,frigider;
 • masute;
 • wc;
 • retarder, intarder;
 • dvd,microfon, video,monitoare LCD,
 • ESP, ABS, ASR,
 • garda la sol;
 • suport pentru picioare, tempomat etc

Inchiriaza autocar

Lasa-ne un mesaj si te contactam noi


MERCEDES-BENZ TRAVEGO O580 49+1 locuri

Travego este modelul de lux al concernului Mercedes. Asta inseamna ca beneficiaza de un lux desavarsit, un spatiu interior mare si un confort de top.

Detalii

MERCEDES-BENZ TOURISMO S350 SDH 49+1 locuri

Daca ar fi sa alegeti un super-bus confortabil pentru calatoriile lungi, modelul prezentat este solutia completa. Mercedes Benz Tourismo,beneficiaza de toate dotarile specifice unui autocar de lux.

Detalii

MERCEDES-BENZ TOURISMO O350 RHD 50+1 locuri

Descriere autocar: 50+1 locuri,

 • aer condiţionat cu jeturi de ventilatie si diuze directionale;
 • radio – CD / DVD + monitor microfon pentru ghid;
 • sistem de incalzire suplimentar;
 • lada frigorifica;
 • mini-bucatarie;
 • toaleta, chiuveta;
 • retarder;
 • regulator de viteza;
 • geamuri duble;
 • filtru cafea;
 • masute pliante;
 • scaune rabatabile dotate cu cotiera si masuta, rabatabile pentru dormit;
 • ABS, ASR, , regulator de viteza;
 • atat pentru bagaje de mana cat si cala de depozitare;

Inchiriaza autocar

Lasa-ne un mesaj si te contactam noi


MERCEDES-BENZ SPRINTER 416 CDI 16+1 locuri

99 menDotari

aer conditionat; radio – CD / DVD + monitor; mp3 player; scaune rabatabile; incalzire supimentara; sistem audio-stereo; ABS; spatiu bagaje etc

Nr. locuri 17

Dotari

sistem audio-stereo; incalzire supimentara; scaune rabatabile radio – CD / DVD + monitor; mp3 player; sistem audio-stereo; incalzire supimentara; ABS; spatiu bagaje

Inchiriaza autocar

Lasa-ne un mesaj si te contactam noi


MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 8+1 locuri

Dotari

aer conditionat; radio – CD / DVD + monitor; mp3 player; scaune rabatabile; incalzire supimentara; sistem audio-stereo; ABS; spatiu bagaje etc

Nr. locuri 17

Dotari

sistem audio-stereo; incalzire supimentara; scaune rabatabile radio – CD / DVD + monitor; mp3 player; sistem audio-stereo; incalzire supimentara; ABS; spatiu bagaje etc